bodziec


bodziec
bodziec {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. bodźca; lm D. bodźców {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nagły impuls zewnętrzny lub wewnętrzny, pobudzający organizm do reakcji, odbierany przez specjalne narządy czuciowe, tzw. receptory; podnieta': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bodziec wzrokowy, słuchowy, dotykowy, bólowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zachęta (często materialna), skłaniająca ludzi do pożądanego, z punktu widzenia osoby stosującej tę zachętę, zachowania; to, co zachęca, pobudza do działania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bodziec finansowy. Dopiero kobieta stała się dla niego bodźcem do robienia kariery. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bodziec — m II, D. bodźca; lm M. bodźce, D. bodźców 1. «czynnik wywołujący pobudzenie organizmu, jego tkanek» Bodziec chemiczny, mechaniczny, świetlny. Bodziec wewnętrzny, zewnętrzny. ∆ Bodziec bezwarunkowy «czynnik działający bezpośrednio na zmysły» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • Бодзец — Бодзец …   Википедия

  • podnieta — ż IV, CMs. podnietaecie; lm D. podnietaet 1. «to, co zachęca, pobudza do czegoś; pobudka, zachęta, bodziec» Podnieta do czynu, do pracy, do walki. Coś się staje podnietą, stanowi podnietę do czegoś. Ciekawość jest podnietą do nauki. 2. fizjol.… …   Słownik języka polskiego

  • podprogowy — rzad. «znajdujący się, leżący pod progiem» * psych. Bodziec podprogowy «bodziec o działaniu tak słabym, że nie wystarcza on do wywołania reakcji» …   Słownik języka polskiego

  • stymulator — m IV, D. a, Ms. stymulatororze; lm M. y 1. «bodziec chemiczny lub fizyczny wzmagający procesy życiowe organizmu» ∆ biol. Stymulator wzrostu roślin «substancja naturalna lub syntetyczna wpływająca korzystnie na wzrost roślin» 2. książk. «impuls,… …   Słownik języka polskiego

  • podnieta — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. podnietaecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś, co zachęca do działania, powoduje wzmożoną aktywność; zachęta, bodziec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Perspektywa wyjazdu za granicę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • reakcja — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. reakcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} określone zachowanie się, postępowanie będące fizyczną lub psychiczną odpowiedzią na bodziec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Reakcja na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • się — 1. pot. Przechlapać, przegwizdać sobie «zaszkodzić sobie, pogorszyć swoją sytuację, znaleźć się w sytuacji bez wyjścia»: (...) przechlapał sobie tym gadaniem... już mu teraz nic nie pomoże. Roz tel 1997. 2. Sam (samo) przez się «niezależnie od… …   Słownik frazeologiczny

  • trzeba — 1. Komuś dużo nie trzeba «ktoś jest tak pobudliwy, że wystarczy słaby bodziec, impuls, aby gwałtownie zareagował»: Wystarczyło jedno przypadkowe spojrzenie w kierunku stolika, przy którym siedzieli bandyci. Im dużo nie trzeba. Myślą, że mają… …   Słownik frazeologiczny

  • alternator — m IV, D. a, Ms. alternatororze; lm M. y 1. cyber. «układ zerojedynkowy, w którym bodziec czynny na jednym tylko dowolnym wejściu wywołuje reakcję czynną jedynego wyjścia» 2. elektr. «prądnica prądu zmiennego trójfazowego, używana do ładowania… …   Słownik języka polskiego